sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
uusille-nettisivuille-sopivia-kuvia-17.jpg
 

Maahanmuuttajalle

Kunnalliset maahanmuuttopalvelut  on suunnattu maahanmuuttajille ja pakolaisille. Nämä palvelut voivat sisältää asumiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvää tukea sekä neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia integroitumaan uuteen yhteiskuntaan ja parantamaan heidän elinolojaan.

Somerolla kotoutumista edistetään kunnan, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sekä muiden tahojen kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Tavoitteena on kehittää paikallistason kotoutumista edistävää työtä mm. kunnan eri toimialojen sekä kolmannen sektorin toimijaverkon kanssa.

Maahanmuuttokoordinaattori ja uraohjaaja tarjoavat konsultaatiota maahanmuuttoon liittyvissä asioissa eri tahoille. Palvelut on tarkoitettu alueen maahanmuuttajille sekä heidän kanssaan toimiville henkilöille, riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Usein kotoutumista edistävien palveluiden tarve on suurin heti Suomeen muutettaessa.

Kotoutumisohjelma

Kotoutumisohjelma 2022-2024


Maahanmuuttajana töihin Suomessa?

Jos olet maassa tilapäisen suojelun statuksella ja pakenet sotaa Ukrainassa, niin sinulla on oikeus työskennellä Suomessa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi täällä:

Te-palveluihin


 

KotoSalo ja KotoSomero -hanke

Uraohjaaja Essi Ekqvist työskentelee KotoSalo ja KotoSomero-hankkeessa maahanmuuttajien tukena.

 

KotoSalo ja KotoSomero - Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla (ESR+)

KotoSomeron kautta monimuotoisuutta yritykseesi! Hankkeen pääkohderyhmää ovat Someron seudulla asuvat kotoutumisajalla olevat vieraskieliset työikäiset maahanmuuttaneet henkilöt, erityisenä kohderyhmänä ukrainalaiset, tilapäistä suojelua saavat henkilöt. Kohderyhmänä ovat myös työnantajat, joiden potentiaalia kohderyhmän työllistämisessä hankkeen kautta lisätään.

Toivomme saavamme mukaan hankkeeseemme pilottiyrityksiä, joita kiinnostaa tulevaisuudessa kehittää organisaatiota monimuotoisemmaksi, selättää kielelliset haasteet sekä työllistää maahanmuuttajia. Maahanmuuttajilla on lähtökohtaisesti korkea motivaatio, paljon erilaista osaamista.

Hankkeessamme on mahdollisuus lisätä asiakkaiden osaamistasoa koulutuksilla ja hankkia työllistymisen tukipalveluja ostopalveluina. Henkilöasiakkaat saavat intensiivistä yksilöohjausta erityisesti kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi autamme asiakkaitamme yrityksen perustamiseen tai sopivan koulutuksen valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Hankkeessa asiakkaana oleminen on vapaaehtoista eikä sido asiakasta. Tähtäämme asiakkaan nopeaan työllistymiseen yhteistyöyritysverkostomme avulla. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöhön hankkeemme kanssa, voit olla yhteydessä suoraan matalalla kynnyksellä uraohjaajaan

Essi Ekqvistiin soittamalla  p. +35840126821  tai sähköpostitse Essi.Ekqvist(a)somero.fi

KotoSalo ja KotoSomero-hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa työikäisten maahanmuuttajien palveluiden kokonaiskoordinaation mallia, vastaten TE2024- ja kotolakisäädännön uudistuksiin. Tavoitteena on tehostaa toimijoiden välistä yhteistyötä, edistää maahanmuuttajien työllistymistä sekä koko seudun houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. Lisäksi pyritään perustamaan matalan kynnyksen osaamiskeskukset Saloon ja Somerolle, tarjoten tehokasta ja sujuvaa palvelua maahanmuuttajataustaisille työikäisille.

Hankkeessa keskitytään nopeaan työllistymiseen erityisesti tulevaisuuden työvoimapula-aloilla, kehittäen uraohjausta ja yrittäjyysvalmiuksia kotoutumisajalla oleville työnhakijoille. Työnantajayhteistyössä edistetään yritysten monimuotoisuuden ymmärrystä ja luodaan verkostotoimintaa tarjoamalla ohjausta ja vertaistukea. Lisäksi hankkeessa kehitetään uusia työllistymistä tukevia palveluita.

Päivitetty 24.6.2024 / EE


 

Työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattori

Riina Lehtinen
p. +358447791437
Riina.Lehtinen(a)somero.fi

Uraohjaaja

Essi Ekqvist
p. +358401268281
Essi.Ekqvist(a)somero.fi

 

KotoSalo ja KotoSomero - Tehokkuutta kotoutumiseen Salon seudulla (ESR+)