Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 

Valvontaeläinlääkäri vastaa erityisesti eläinsuojeluun ja tarttuviin eläintauteihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Muita eläinsuojeluviranomaisia ovat kaupungineläinlääkärit ja poliisi, joihin voi myös ottaa yhteyttä epäiltäessä eläinsuojelulain vastaista toimintaa. 

Jos on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään suorittamaan aina ennalta ilmoittamatta. Eläinsuojelutarkastusten yhteydessä ei kerrota ilmoituksen tekijän tietoja. 

Lisäksi valvontaeläinlääkäri tekee tarkastuksia eläinsuojelulain edellyttämiin kohteisiin, kuten esim. paikkoihin missä harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläinten pitoa. 

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen 

Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vain, jos epäilee eläinten huonoa kohtelua ja eläinsuojelulain vastaista toimintaa. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi tehdä valvontaeläinlääkärille sähköpostitse tai puhelimitse.


Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen viranomainen arvioi ja hoitaa tapausta. Ilmoittajalle ei voida antaa tietoja eläinsuojelutarkastuksen kulusta, sillä tarkastukset tehdään kotirauhan piirissä.  

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin eivät kuulu eläinten muille ihmisille aiheuttamat haitat 

Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia, joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille. Koirien haukkuminen tai vastaavat ympäristölle haittaa aiheuttavat asiat eivät ole eläinsuojeluasioita, eikä asiaan silloin sovelleta eläinsuojelulakia. Järjestysongelmissa kehotetaan ensisijaisesti pyrkimään itse sopimaan asia häiriön aiheuttajan tai taloyhtiön kanssa. Järjestyslain rikkomuksesta voi tarvittaessa ilmoittaa myös poliisille. 

Talteenotetut eläimet (Eläinsuojelulaki 247/96 15§)

”Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä”.

Lisätietoja kohdasta:

 Löytöeläimet

 

Päivitetty 2.1.2023 I AF

 

Valvontaeläinlääkärin yhteystiedot

elainvalvonta@salo.fi
02 778 4619


ELÄINSUOJELU / SALON KAUPUNKI