sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
viestinta.jpg
 

Viestintä ja markkinointi

Someron kaupungin viestintä ja markkinointi ovat osa elinvoimapalvelujen tehtäväaluetta. Viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudesta vastaa viestintäasiantuntija yhdessä toimialojen viestintää muun työnsä ohella tekevien kanssa. 

Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on koordinoida, suunnitella ja tuottaa kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää sekä huolehtia, että tieto kaupungin palveluista ja tärkeimmistä ajankohtaisista uutisista ja päätöksistä tavoittaa asukkaat.

Sisäisestä viestinnästä vastaa hallintojohtaja ja sitä toteutetaan yhdessä viestintätiimin, toimialajohtajien ja esimiesten kanssa. Strategiaan liittyvistä asioista sekä muutos - ja kriisitilanteista viestitään tiiminä johtoryhmän ohjeistamalla tavalla ja kaupunginjohtajan johdolla.

Markkinoinnin ja viestinnän kokonaisuuden avulla edistetään kaupungin pito- ja vetovoimaa, yrittämisen edellytyksiä ja asukkaiden hyvinvointia sekä osallisuutta.

Tehtäväkokonaisuuksia:

 • Media- ja sidosryhmäviestintä
 • Erilaiset markkinointi- ja tapahtumayhteistyöt
 • Asukas- ja palveluviestintä: Palveluista ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvä viestintä, joka mahdollistaa myös kuntalaisten osallistuuden
 • Somero-brändi ja Someron maineenhallinta
 • Asukasmarkkinointi ja Someron tunnettuuden kehittäminen / Yllättävä Somero
 • Matkailumarkkinointi ja yritysyhteistyöt / Visit Somero
 • Invest in- ja elinvoimapalveluiden markkinointi / Sijoitu Somerolle
 • Työnantajakuvan kehittäminen
 • Somero-mainostuotteet ja lahjat
 • Verkkosisältöjen ja -kanavien suunnittelutyöt, tuotanto ja ylläpito
 • Sosiaalisen median tilien ylläpito ja sisältöjen suunnittelu sekö tuottaminen (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn)
 • Painotuotteet, esitteet, flaijerit, viestintä- ja markkinointimateriaali
 

Viestintäasiantuntija 
Anuliina Frantti
p. 044 779 1282
anuliina.frantti(a)somero.fi 

 

Medialle >>