Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron kaupungin avustukset

Avustuksia yhdistyksille ja järjestöille jaetaan kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan toimesta. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että valtuusto myöntää tulevalle vuodelle tarkoitukseen määrärahat.

Kaupunginhallitus myöntää yleis- ja kohdeavutuksista yhdistyksille ja järjestöille.
Sivistyslautakunta myöntää liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuksia.
SOMERON KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUODELLE 2024


Kaupunginhallituksen avustukset

Kaupunginhallitus julistaa haettavaksi eri yhteisöille tarkoitetut avustukset. 

Avustushakemusten arvioinnissa huomioidaan hakemusten:
1. Strategianmukaisuutta - kuinka hyvin toiminta edistää Someron kaupungin Yhteisöllisyysstrategian tavoitteita (Yhteisöllinen Somero 2030-kaupunkistrategia [PDF]).
2. Vaikuttavuuden laajuutta
3. Avustuksen tarvetta, hakijan taloudelliset toimintaedellytykset huomioiden


Avustuksen saajalta edellytetään:


Hakeminen

Kaupunginhallituksen avustushakemukset jätetään ensisijassa sähköisen hakukanavan kautta (Webropol) kautta TÄÄLTÄ >>

Tarvittaessa hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai tulostamalla hakemus [PDF] TÄSTÄ >>  (kannattaa ladata hakemus ensin omalle koneelle ja täyttää sekä tulostaa vasta sen jälkeen)


Mitä tahansa kautta jätettyyn hakemukseen tulee liittää mukaan:

  1. Viimeisin tilinpäätös tai vastaava selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
  2. Vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma tai muu selvitys vuoden 2024 toiminnasta
  3. Muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet (mm. tarvittaessa selvitys edellä mainituista avustuksen saajalta edellytettävistä asioista).


Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.1.2024 klo 15.00 mennessä. Muut kuin sähköiset hakemukset toimitetaan osoitteella:

Someron kaupunginhallitus
Joensuuntie 20
31400 Somero
TAI
email: kirjaamo(a)somero.fi


HUOM: Tarkoitukseen varatut määrärahat jaetaan hakuajan puitteissa saapuneiden hakemusten perusteella.

Lisätietoja: kehittämisaspäällikkö Antti Leino puh. 040 1268 272

Somerolla 27.11.2023
Someron kaupunginhallitusSivistystoimen avustukset

Tänä vuonna sivistytoimen avustuksiakin voi hakea sähköisen hakukanavan kautta. Se edellyttää suomi.fi tunnistautumista. Mikäli sähköisen hakemuksen jättäminen ei ole mahdollista, voi hakemuksen edelleen täyttää myös oheisen PDF-lomakkeen kautta.

Sivistystoimesta on haettavana seuraavat avustukset vuodelle 2024:

  1. Liikunta-avustukset sähköinen hakemus,  hakemus [PDF] ja hakuohjeet [PDF]
  2. Nuorisoavustukset sähköinen hakemus hakemus [PDF] ja hakuohjeet [PDF]
  3. Kulttuuriavustukset sähköinen hakemus,  hakemus [PDF] ja hakuohjeet [PDF]

Hakemuslomakkeita saa myös kaupunginviraston neuvonnasta.


Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 8.1.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Someron sivistystoimisto
Joensuuntie 20
31400 Somero

TAI
email: kirjaamo(a)somero


HUOM: Myöhässä saapuneita ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Tiedustelut: sivistysjohtaja puh. 044 7791 230.