Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron Vanhusneuvosto

Someron Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja somerolaisille viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. Lisäksi se edistää eläkeläis- sekä vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa ja kutsuu heitä vuosittain erilaisiin yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksiin.

Näin Someron kaupunki haluaa edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä Vanhusneuvoston kanssa Someron kaupungin on tarkoitus mm. edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista sekä ennen kaikkea edistää ikääntyneiden asuin- ja elinympäristön kehittymistä heidän tarpeitaan vastaavaksi.

Someron Vanhusneuvoston edustajat toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021

Puheenjohtaja Pertti Tamminen, vpj Tellervo Suomalainen

Sihteeri Mari Paasikivi, kotihoidon esimies

Esittelijä Taru Nordlund, perusturvajohtaja

Vanhusjärjestöjen edustajat

Someron sotaveteraanit: Vihtori Karikytö, varalla Into Hurri

Eläkeliiton Someron yhdistys ry: Pertti Tamminen, varalla Sinikka Ojala

Someron Eläkkeensaajat ry: Tellervo Suomalainen, varalla Raija Eronen

Sotainvalidien Veljesliiton Someron Osasto ry: Heikki Kärri, varalla Eija Aaltonen

Kaupungin edustajat

Kaupunginhallituksen edustaja: Riitta Lehtinen, varalla Leena Laurén

Perusturvalautakunnan edustaja: Mirja Rouhiainen, varalla Kari Ahlbom