sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-61859725147.jpg
 

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitetta voi kunnassa käsitellä esim. kunnan viranhaltija, lautakunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto tai jokin muu kunnan viranomainen. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloite tulee tehdä kirjallisena ja sen tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

  • asian kannalta keskeiset tiedot ja perustelut
  • mahdolliset ehdotukset asian etenemisestä
  • aloitteen tekijän yhteystiedot
  • omakätinen allekirjoitus

Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen. Olennaista on, että siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

Aloitteen voi jättää kaupungintalon neuvontaan, Joensuuntie 20, josta se ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu.

Aloitteen voi tehdä myös  kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Tehdyt kuntalaisaloitteet. 

Päivitetty 30.10.2023