Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Työryhmät ja toimikunnat

Lautakuntien lisäksi Someron kaupungilla on asiantuntijoista koostuvia työryhmiä ja toimikuntia, joissa virkamiesjohdolla valmistellaan asioita kaupunginhallitukseen tai lautakuntiin, sekä annetaan asiantuntijalausuntoja niiden päätöksenteon tueksi, 


Elinvoimaryhmä

Elinkeino- ja maaseutulautakunnan lakattua Someron kaupunki perusti elinvoimaryhmän (ent. elinkeinopoliittinen ohjausryhmä), joka ottaa kantaa elinkeinoelämään sekä muihin elinvoimaan vaikuttaviin asioihin. 

Jäsenet 2017-2021

Kaupungin edustus

Kaupunginhallituksen edustus

Elinkeinoelämän edustus