Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Lasten ja nuorten taidekoulu

Lasten ja nuorten taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit..


Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella.

Kurssit ovat täynnä, mutta mahdollisia myöhemmin vapautuvia paikkoja ja puuttuvien opintojen korvaavuuksia voi tiedustella suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

TAITEEN PERUSOPETUS 1– 7–8-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17:20–18.50
27.8.2020–27.8.2020 ja 14.1.2021–29.4.2021
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Opetuksessa painottuvat kuvataiteen perusteiden harjoittelu satujen, pelien ja mielikuvituksen maailmaa hyödyntäen. Leikkien ja leikkimielisten tutkimusten ja taiteen tekemisen kautta opetellaan piirtämisen ja maalaamisen sekä väriopin perusteita. Yhdessä harjoitellaan työhön keskittymistä sekä työvälineiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja välinehuoltoa. Tavoitteena on ryhmän ja oppilaan positiivisen minäkuvan ja itsetunnon kehittäminen. 

TAITEEN PERUSOPETUS 3– 9-10-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–18.30
18.8.2020 - 8.12.2020 ja 12.1.2021 - 27.4.2021
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa havainnoidaan ja otetaan osaksi teosta lähi- ja mediaympäristöä sekä tutkitaan taidehistoriaa. Samalla harjoitellaan realistista kuvankerrontaa ja väriopin sekä sommittelun perusteita. Tavoitteena on ryhmän ja oppilaan positiivisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen sekä työprosessin merkityksen ymmärtäminen.

TAITEEN PERUSOPETUS 5– 11–12-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 15.15–16.45
17.8.2020 - 7.12.2020 ja 11.1.2021 - 3.5.2021
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa perehdytään tiedollisiin ja taidollisiin taiteen kuvaamisen tapoihin, kuten taidehistorian tutkimiseen, muodon hahmottamiseen valojen ja varjojen kuvaamisen avulla sekä väriopin ja sommittelun syventämiseen. Tavoitteena on oppilaalle kehittynyt taito nähdä ympäröivän maailman estetiikkaa, kyky pohtia eettisiä valintoja ja keinot toteuttaa omaa taideilmaisua.

Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan.

TAITEEN PERUSOPETUS; TEKSTIILITAIDE– 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.15
27.8.2020 - 10.12.2020
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opetuksessa tutustutaan tekstiilitaiteeseen taiteen tekemisen muotona sekä vaatesuunnitteluun muotipiirustuksen ja vaatemalliston suunnittelun kautta. Opintojen aikana on mahdollista suuntautua oman mielenkiinnon mukaan jompaankumpaan aiheeseen.

TAITEEN PERUSOPETUS; PUUMUOTOILU– 13–19-VUOTIAAT

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Maanantai 15.15–17.15
31.8.2020 - 14.12.2020 Teknisen työn opettaja Vesa Helmi

Opinnoissa suunnitellaan ja valmistetaan puinen tuote, johon voidaan yhdistää muitakin materiaaleja. Opinnoissa syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja puun työstämisestä sekä siihen liitettävistä muista käsityötekniikoista.

TAITEEN PERUSOPETUS; KOLMIULOTTEINEN MUOTOILU 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00-19.00
11.1.2021 - 3.5.2021
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opinnoissa keskitytään esineiden ja tuotteiden teollisen muotoilun suunnitteluun sekä pienoismallien että oikeankokoisten mallien rakentamiseen. Teoksia suunnitellessa painotutaan teoksen käytettävyyden kartoittamiseen, ympäristöystävällisyyteen, muotoilun suunnitteluun ja kolmiulotteisen pienoismallin rakentamiseen. Teoksissa hyödynnetään monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia materiaaleja.

TAITEEN PERUSOPETUS; PÄÄTTÖTYÖ 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.15
14.1.2021 - 6.5.2021
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Päättötyössä keskitytään oppilaan itsensä valitsemaan taiteentuottamisen tapaan ja valmistetaan oman suunnitelman pohjalta päättötyö. Samalla harjoitellaan koko työprosessin dokumentointia, jossa tuodaan esille teoksen työstämisen vaiheita ja oppilaan omia pohdintoja projektista.

Päivitetty 10.9.2020 | Anne Turkulainen