sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
sivistystoimialan-hankkeet-somero96149937.jpg
 

Sivistystoimialan kehittämishankkeet


Perusopetus

Learning from the Extremes

 • EU:n Learning from the Extremes -hankkeella (2022-2023) on hankittu digilaitteita ja -koulutusta Kirkonmäen ja Oinasjärven kouluille sekä kehitetty 3.-4. lk lukuprojektia Lukumummien lukupäivät alakouluissa. 

Tasa-arvohanke 1

 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023.
 • OKM:n tasa-arvohankkeella on palkattu resurssiopettaja (Joensuu) ja laaja-alainen erityisopettaja (Kiiruu) jakamaan samanaikaisopetusta erilaisissa joustavissa opetusjärjestelyissä sekä tukemaan työrauhaa. 

Nivelhanke 7.-9. lk

 • Kielen oppimisen edistämisen Somero-malli 7.-9. lk 2022-2024.
 • OPH:n nivelopettajahankkeella on palkattu yläkouluun ukrainalaisoppilaiden perusopetukseen ja siirtymävaiheeseen erityisopettaja suomen kielen taitojen vahvistamiseen, opintojen ja kotouttamisen tukemiseen sekä kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen sujuvoittamiseen. 

Koronahanke

 • Koronavaikutusten tasaaminen Someron varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa 2022-2024.
 • OKM:n korona-avustuksella on palkattu resurssiopettaja (Joensuu) ja laaja-alainen erityisopettaja (Kiiruu) tasoittamaan koronasta johtuvia vaikutuksia oppimisessa ja hyvinvoinnissa sekä lisäämään tukea sitä eniten tarvitseville. 

Tasa-arvohanke 2

 • Someron perusopetuksen toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2023-2024.
 • OKM:n tasa-arvohankkeella on palkattu resurssiopettaja (Kirkonmäki) jakamaan samanaikaisopetusta erilaisissa joustavissa opetusjärjestelyissä sekä tukemaan ukrainalaisoppilaiden siirtymistä perusopetukseen.

Kansainvälisyys perusopetuksessa

 • OPH:n kansainvälisyyshankkeella on syksyllä 2023 skaalattu Lukumummien lukupäivät -mallia Suomi-kouluihin sekä aloitettu lukutaidon kehittämiseen liittyvä luokkayhteistyö kyproslaisen koulun kanssa. 
 Lukio

Koronahanke 

 • Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 2022-2024.
 • OPH:n koronahankkeella on tarjottu tukiopetusta ja rästipajatoimintaa lukiolaisille sekä palkattu resurssiopettaja tukemaan koronan aiheuttamia osaamisen puutteita ja vähennetty opettajien työnkuormitusta. Lisäksi on lisätty opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien antamaa ohjausta sekä vahvistettu yhteisöllisyyttä ja tuettu sosiaalisia taitoja hyvinvointikursseilla. 

Laatu ja saavutettavuus 

 • Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen 2022-2024.
 • OPH:n laatu- ja saavutettavuushanke on usean lukion yhteishanke, jolla vahvistetaan lukioiden toimintakulttuuria, laadukasta oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta, edistetään lukiokoulutuksen saavutettavuutta sekä kehitetään verkostomaisia toimintatapoja lukiossa.

Kansainvälisyyshanke 

 • Lukio Erasmus-kv-hanke alkaa 1.1.2024.
 • Neljän valtion yhteinen Erasmus+-hanke tarjoaa opettajille ja opiskelijoille taitoja keskustella kulttuurisesti hankalista asioista koulussa ja luokkahuoneympäristöissä. Someron lukio yhdessä 11 muun toisen asteen oppilaitoksen kanssa tavoittaa yhteensä 36-60 opettajaa ja 240 opiskelijaa. 
 Kirjasto

Luova lukutaito (kirjasto)

 • OPH:n rahoittama viiden kunnan yhteisen Luova lukutaito –hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää paikallista ja alueellista lukutaitotyötä. Tavoitteena on rakentaa kuntiin ja kuntaverkostojen kesken sopivia toimintatapoja. 
 Liikunta- ja nuorisopalvelut

Someron harrastamisen malli 

 • Mieluisan ja maksuttoman harrastuksen mahdollistaminen somerolaisille lapsille ja nuorille (perusopetus). Tärkeä osa hanketta on lasten kuuleminen sekä harrastamattomien tavoittaminen ja saattaminen harrastuksen pariin.

Someron ikiliikkuja

 • Kylillä asuvilla tulisi olla mahdollisuus pitää fyysisestä aktiivisuudestaan huolta kuten keskustan väellä. Palveluliikenne mahdollisuuden kartoittaminen liikuntaharrastuksiin sekä vertaisohjatun toiminnan lisääminen kylille.
 • AVI:n liikunnallisen elämäntavan paikallisessa kehittämisavustuksessa tukena Voimaa vanhuuteen -ohjelma, jossa Somero ollut mukana jo vuodesta 2021.

Someron koulunuorisotyö

 • Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Somerolle.
 • AVI:n erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen hoitaa kokoaikaisesti koulunuorisotyöntekijä.

Someron kaupungin etsivä nuorisotyö

 • Somerolla koulunsa keskeyttävien, ilman koulupaikkaa jääneiden ja palveluiden ulkopuolella olevien nuorten löytämiseksi. Etsivä nuorisotyöntekijä kartoittaa nuorten palveluntarpeen ja ohjaa heidät oikeiden palvelujen piiriin.
 • AVI:n etsivä nuorisotyö -hankkeella kustannetaan etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannukset.

Someron starttipaja

 • Starttipaja on tarkoitettu alle 29-vuotiaille somerolaisille, jotka ovat koulutusta tai työtä vailla. Someron nuorten starttipaja on matalan kynnyksen paja ja sen tarkoituksena on toimia ponnahduspaikkana töihin, koulutukseen tai työkokeiluun ja sitä kautta edistää nuorten osallisuutta ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.
 

Päivitetty 22.11.2023/JS