Tekstikoko
 
 

Koulukuljetus

Tiedote koulukuljetuksista lv. 2018-19

Koulubussien ja vuorolinja-autojen aikatauluja lv. 2018-19:
- Terttilä-Hirvelä suunta aamuisin ja iltapäivisin klo 15 sekä Häntälä-Kerkola suunta klo 13; Kuljetuspalvelu Salon Expresslines
- Somerniemen suunta aamuisin; Pohjolan Liikenne
- Somerniemen suunta iltapäivisin klo 15Pohjolan Liikenne
- Kerkola-Häntälä suunta aamuisin; Vainion Liikenne
- Häntälä-Kerkola suunta iltapäivisin klo 14 ja 15; Vainion Liikenne
- Pitkäjärven suunta aamuisin; Pohjolan Liikenne

Koulukuljetukseen voit hakea huhtikuun loppuun mennessä joko sähköisellä hakemuksella, jonka täytettyäsi lähetät netin kautta suoraan sivistystoimistoon tai voit täyttää tulostettavan hakemuksen ja toimittaa sen esim. postitse sivistystoimistoon os. Joensuuntie 20, 31400 Somero.

Someron kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos
1.-2. -luokan oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on yli 3 kilometriä
3.-9. -luokan oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on yli 5 kilometriä
Lisäksi sivistysjohtaja voi hakemuksesta myöntää maksullisen koulukuljetuksen niille oppilaille, joilla ei ole lain mukaan oikeutta koulukuljetukseen edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa.

Maksullista kuljetusta ei myönnetä esikoulutoiminnalle.

Sivistyslautakunta laatii kuljetusten tarkennetut periaatteet ja hyväksyy lukuvuosittain laadittavan oppilaskuljetussuunnitelman. Somerolla noudatettavat kuljettamisen tarkennetut periaatteet on kerätty koulukuljetusoppaaksi, jota noudatetaan kuljetusetuuksista päätettäessä ja kuljetuksia järjestettäessä.

Lisätietoja koulukuljetuksista voi kysellä sivistystoimistosta puh. 040 1268 231.