sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
play-area-4458716-1920.jpg
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Hakeminen

Seuraavana syksynä peruskoulun 1. luokalla aloittavat  ja 2. luokalle siirtyvät voivat hakea aamu- ja iltapäivätoimintaan maaliskuun loppuun mennessä sähköisellä hakemuksella. 

Sähköinen hakemus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma [PDF]

Someron kaupungin peruskouluissa järjestetään lakisääteistä aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun arkipäivinä maanantaista perjantaihin lukuvuoden ensimmäisen koulupäivän iltapäivästä alkaen. Koulujen päättäjäispäivinä ei aamu- ja iltapäivätoimintaa kouluilla järjestetä. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja maksullista. Koulupäivinä tapahtuvan, ohjatun aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa on lukuvuonna 2023-24 seuraavissa kouluissa:

 • Joensuun koulu klo 7 - 9 ja 13 - 17
 • Kirkonmäen koulu klo 7 - 9 ja 13 - 16
 • Oinasjärven koulu klo 13 - 16
 • Pitkäjärven koulu klo 13 - 16

Kerhoon osallistumisen muutokset

Mikäli palveluntarve muuttuu kesken kauden, ottakaa sähköpostitse yhteyttä sivistystoimiston toimistonhoitajaan jenni.santakangas(a)somero.fi 


Kerhopaikan irtisanominen

Kerhopaikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sivistystoimistoon. Irtisanoutumiskuukaudesta peritään täysi maksu.

Ilmoitus kerhotoiminnan lopettamisesta [PDF]

Toimintaan ottaminen

Toiminnan käynnistyminen kussakin mainitussa toimipaikassa edellyttää vähintään viiden (5) 1 - 2 luokalla olevan tai erityisopetukseen otetun tai siirretyn lapsen osallistumista toimintaan koko toimintakauden (siv.ltk:n päätös § 14/8.4.2014). 


Osallistumismaksut

Osallistumismaksut 1.8.2016 alkaen ovat (siv.ltk 19.4.2016 § 34)

 • klo 7 - 9 = 30 euroa / kk
 • klo 8 - 9 = 15 euroa / kk
 • klo 13 - 16 (3/h) = 70 euroa / kk
 • klo 13 - 17 (4/h) = 90 euroa / kk

Maksu peritään jälkikäteen jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona oppilas osallistuu toimintaan.

 • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä maksua.
 • Jos oppilas osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan enintään 10 toimintapäivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta.
 • Jos oppilas on sairautensa vuoksi poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää kuukauden aikana, peritään puolet maksusta.
 • Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.       
 • Muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden poissaolosta peritään puolet maksusta.
 • Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

Huoltajat huolehtivat aina itse kuljetukset koulun aamupäivätoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin.


Näillä sivulla


 
 

Päivitetty 31.5.2024/JS