Tekstikoko
 
someron-lukio.png
 
Kasvatus ja koulutus

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtaikaa kaikissa lukioissa. Kevään tutkintoon kuuluvat kokeet maaliskuun jälki- ja huhtikuun alkupuoliskolla. Syksyn tutkinto järjeste­tään pääasiallisesti syyskuun jälkipuoliskolla. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.

Ylioppilastutkinnon koepäivät

Pakolliset kokeet (4 kpl):

Äidinkieli on kaikille yhteisesti pakollinen.

Lisäksi kolme pakollista on valittava seuraavien kokeiden joukosta:
ruotsin kieli / vieras kieli / matematiikka / reaaliaineen koe.

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eritason kokeet. Kokelaan on vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa suori­tettavavaativampi koe.

Ylimääräiset kokeet

Lisäksi kokelas voi kirjoittaa haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.

Osallistumisoikeus

Kokelaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit; vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen kokelas voi osallistua, kun hän opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.

Kokeen uusiminen

Kokelas voi uusia hylätyn pakollisen kokeen kaksi kertaa (välittömästi 3 seur. tutkintokerran aikana).

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka on hyväksytty ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintolautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin ylioppilastutkinnon kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu.

Lisätietoa ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta

 


Wilma 

Lukio Facebookissa

 

Someron lukion yhteystiedot

Someron lukio
Kiiruuntie 4
31400 Somero

Rehtori Merja Klemola
p. 044 7791 260

Vararehtori Sirpa Rietz
p. 040 1268 263

Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari
p. 044 7791 262

Opettajat, p. 040 1268 255
Kanslia, p. 040 1268 251