Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta www.varha.fi

 

Kehitysvammahuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kaikille asiakkaille tehdään tarvittaessa palvelusuunnitelma.

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintaan varatun määrärahan ja harkinnan puitteissa järjestetään kaikille vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennusta, avustusta päivittäisistä toiminnoista tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, tukea ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palvelut ovat hakijoille maksuttomia, lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joista peritään omavastuuosuus julkisen liikenteen taksan mukaan.

Palveluja haetaan hakemuslomakkeella. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Hakemukset:


Päivitetty 27.12.2019 / MS

 

Perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona. Se on kunnan järjestämää palvelua. Perhehoidon järjestämistä määrittelee perhehoitolaki. Voit hakea perhehoitoa ikäihmiselle hänen kotikuntansa ikäihmisten palveluista ja kehitysvammaiselle henkilölle hänen kotikuntansa vammaispalveluista. Somerolla kehitysvammaisten perhehoidosta lisätietoja saa vammaistyön sosiaalityöntekijä Jaakko Kaunistolta (044 7791 431). 

Perhehoito Varsinais-Suomessa

Ikäihmisten tai kehitysvammaisten henkilöiden perhehoito mahdollistaa turvallisen ja yksilölliset tarpeet huomioivan arjen perhekodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi kestää muutaman tunnin tai perhekodissa voi asua pysyvästi. Lyhytaikaisesti perhehoitoa voidaan järjestää esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi. Jos ikäihmisen tai kehitysvammaisen henkilön arki omassa kodissa ei ole enää turvallista eikä mielekästä, perhekotiin voi hakea pitkäaikaisesti asumaan.

Perhekodit ovat tavallisia koteja, jotka on todettu perhehoitoon sopiviksi ja turvallisiksi. Perhehoitajat ovat käyneet perhehoidon ennakkovalmennuksen ja ovat halukkaita huolehtimaan hoidettavan turvallisesta arjesta, hoivasta ja osallisuudesta. Perhekotiin pääsee tutustumaan ennen perhehoidon aloittamista. Perhekodissa eletään tavallista perhe-elämää, jossa perhehoitoon tuleva asukas saa olla mukana kaikissa puuhissa voimiensa mukaan.

Perhehoitoa haetaan oman kunnan ikäihmisten tai vammaisten palveluista. Mikäli kunta myöntää palvelun, tulee sieltä hakemus Perhehoitoyksikköön, jossa pyritään löytämään perhehoitoa hakevalle henkilölle sopiva perhekoti. Hakemusvaiheessa on tärkeää kertoa avun tarpeen, turvallisen hoidon ja perhekodin valinnan kannalta oleelliset tiedot hakijasta.

Lisätietoa perhehoidosta ja Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksiköstä: www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko 

Päivitetty 3.2.2021/ER

 


Lisätietoa

Kehitysvammahuolto- ja vammaispalvelut:

Vammaistyön sosiaalityöntekijä
Jaakko Kaunisto
p. 044 7791 431,

Osastonsihteeri
Kairi Tikko
p. 040 1268 224,
soittoaika ma-ke klo 12-13

Johtava sosiaalityöntekijä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@varha.fi


KATSO VARHAN SIVUILTA


Käyntiosoite:

Someron sosiaalitoimisto
Jänistie 1
31400 Somero 

Postiosoite:

Someron sosiaalitoimisto/vammaispalvelut
PL 5,
31401 SOMERO