sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
img-20220806-1803311280784906.jpg
 

Tapahtumaluvat

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Käytännössä tapahtuman koko ja sijainti määrittävät minkälaisia lupia tapahtumalle tarvitaan. Minimissään pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan omistajan/haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Vastuu tapahtumasta on aina tapahtumanjärjestäjän. Neuvot lupa-asioihin kannattaa kysyä jo hyvissä ajoin viranomaisilta.

Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Otathan yhteyttä lupaviranomaisiin hyvissä ajoin!

Maanomistajan lupa

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Kun tapahtuma/tilaisuus halutaan järjestää Someron kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, haetaan lupa kaupungilta, tekniseltä johtajalta.  Poikkeuksena Kiiruun puisto, jota hallinnoi Someron Kulttuuri ry.

Ilmoitus poliisille

Yleisötilaisuudesta on aina ilmoitettava poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Yleisötilaisuudet - poliisi

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Mikäli on kyse suuresta yleisötilaisuudesta, tarvitaan mm. pelastus- ja turvallisuussuunnitelma ja mahdollisesti muutama muukin selvitys. Pelastussuunnitelmasta lisätietoja saa aluepelastuslaitokselta.

Pelastussuunnitelma

Mainokset ja viitoitus

Kaupunkialueella mainosten ja opasteiden sijoittaminen on luvanvaraista, ja lupa haetaan maanrakennusmestarilta.

Kaupunkialueen ulkopuolella mainoksista on ilmoitettava ELY-keskukseen.

Mainonta ja ilmoittelu maantien varrella         

Liikenteenohjaus

Tapahtuma voi tarvita tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kuten katujen sulkemisia ja tilapäisiä pysäköintialueita.

Kaupunkialueella näihin toimenpiteisiin haetaan lupaa kaupungilta, tekniseltä johtajalta.

Maantiealueilla tapahtuviin järjestelyihin lupaa haetaan ELY-keskuksen kautta.

Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikkeiden valmistuksesta, tarjoilusta ja myynnistä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon.

Ympäristöterveydenhuolto, luvat ja ilmoitukset

Ilotulitukset

Ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava aina pelastuslaitokselle. Lisätietoja ilotulitteiden käytöstä löytyy pelastuslaitoksen sivuilta.

Ilmotus ilotulitteiden käytöstä

Melu ja alkoholi

Meluilmoitus tehdään ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Anniskeluluvan myöntää aluehallintovirasto.

Anniskelulupa - aluehallintovirasto

Päivitetty 1.2.2024/HS                          

 
 

Tekninen johtaja

Esko Vuolukka
p. +358447791240
Esko.Vuolukka(a)somero.fi

Maanrakennusmestari-työsuojelupääll

Jyrki Rinta-Paavola
p. +358447791217
jyrki.rinta-paavola(a)somero.fi

 

SOMERON KULTTUURI RY
Joensuuntie 22
31400 SOMERO

TOIMINNANJOHTAJA
Liisa Mattila
p. +358447791383
liisa.mattila(a)someo.fi