Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on turvata hyvän ja viihtyisän rakennetun ympäristön säilyminen sekä edistää hyvää rakennustapaa ja ympäristöönsä sopivan rakennuskannan syntymistä.

Rakennusvalvonnan toimintaa säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma ja kunnan rakennusjärjestys. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.

Somerolla rakennuslautakuntana toimii kaupungin ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvonnan toimisto 
ma-pe klo 9.00-15.00
Joensuuntie 20 (Kaupungintalon II kerros)
Someron kaupunki / rakennusvalvonta
PL 41
31401 Somero
fax (02) 7488331

Rakennustoimisto

Rakennustarkastaja
Juha Kopra
p. 044 7791 242
juha.kopra(a)somero.fi

Rakennustarkastajan ensisijaiset toimistoajat ovat maanantaisin sekä torstaisin klo 12.00-15.00.

Kaavoitus ja maankäyttö
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus
Sami Räsänen
p. 044 7791 351
sami.rasanen(a)somero.fi

Maisematyölupa (puunkaato, kaivamistyöt yms. kaava-alueella)
Milla Suutari
p. 044 7791 284
milla.suutari(a)somero.fi

Sanna Vesa (virkavapaalla)
sanna.vesa(a)somero.fi