Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Ajankohtaista Kiiruun koulusta

21.02.2014

Hankkeen eteneminen


Kaupungin ympäristölautakunta myönsi purkupäätökset rakennuksille 27.11.2013. Kaupunki kutsui ELY-keskuksen sekä Museoviraston yhteiseen neuvotteluun tilanteesta 18.12.2013. Neuvottelujen tarkoituksena oli käydä lävitse koulun muuttuneet olosuhteet sekä keskustella osapuolten näkemyksistä tilanteesta ja pohtia näihin yhteisesti ratkaisua. Neuvottelun aikana kaupunki päätti ELY-keskuksen toivomuksesta selvittää vielä kustannukset vaihtoehdossa, jossa vanhimmat osat säilytetään ja saneerataan sekä uusimmat osat puretaan ja tehdään laajennus tarvittavilta osan tilaohjelman mukaisesti.

ELY-keskus on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan päätöksistä 19.12.2013. Kaupunki on antanut toimeksiannon arkkitehdille sekä RTC Vahanen Turku Oy:lle selvittää tilaratkaisut sekä rakenteelliset ratkaisut neuvotteluissa 18.12.2013 sopimalle ratkaisuvaihtoehdolle. Vahanen –yhtiöihin kuuluva korjausrakentamisen asiantuntijayritys antaa selvityksensä 12.3.2014 mennessä, jonka jälkeen tehdään vielä kustannusarviolaskenta esitetyille lausunnoille ja ratkaisuille. Tehty selvitys on tarkoitus tämän jälkeen toimittaa ELY-keskukselle ja käydä vielä tarvittavia jatkoneuvotteluja vallitsevan tilanteen ratkaisemiseksi ja hankkeessa eteenpäin pääsemiseksi.

Koulun uudisrakennushanketta koskeva hankesuunnitelma oli teknisessä lautakunnassa 16.1.2014 ja siihen päätettiin vielä tehdä lisäselvityksiä. Näiden jatkovalmistelua vaativien asioiden valmistumisen jälkeen hankesuunnitelma käsitellään uudelleen lautakunnassa ja viedään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Cramo on toimittanut lisäväistötiloja kaupungille tammikuun 2014 aikana ja tiloja otetaan käyttöön vaiheittain niin, että kaikki toiminnot on siirretty maaliskuun 2014 loppuun mennessä uusiin tiloihin. Myös ruokalarakennukselle tulee etsiä väistötilat, sillä myös ruokalarakennus mennee käyttökieltoon kesään 2014 mennessä. Tästä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus tullee tekemään erillisen päätöksen. Korvaavat tilat ovat selvityksen alla ja ratkaisu tähän pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti.

Koulun perustettu sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavaksi to 27.2.2014 ja siellä käydään lävitse tämän hetkinen tilanne ja arvioidaan ja pohditaan tulevaa ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Kaikille osapuolille kaikista vastoinkäymisistä huolimatta toivon vieläkin kärsivällisyyttä yhteisen hyvän eteen. Uskon vahvasti vielä hyvään lopputulokseen ja, että hanke päästään käynnistämään suunnittelulla vielä tämän kevään aikana.

Oppilaat, oppilaiden vanhemmat ja opettajat kiitos teille tekemästänne työstä, tuesta ja kamppailusta asian eteen. Yhdessä rintamassa on voitettu useampia taisteluita, niin myös tässä.

tekninen johtaja
Marko Mäkinen

 


Kommentit:

Ei kommentteja

Kirjoita kommentti:

Sähköpostiosoite (ei näytetä kommentin yhteydessä) *

Nimimerkki *

Kommenttisi *


10.03.2014

Sisäilmatyöryhmän muistio 27.2.2014

Lue lisää


20.02.2014

Yläkoulun ja lukion muutto

Lue lisää


26.11.2013

SISÄILMATYÖRYHMÄN KOKOUSMUISTIO 21.11.2013

Lue lisää


21.11.2013

KIIRUUN KOULUKESKUSASIAA

Lue lisää


13.11.2013

KIIRUUN KOULUKESKUS / UUDISRAKENTAMINEN JA VÄISTÖTILAT

Lue lisää