sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Osoitepalvelu

Uusille rakennuksille annetaan rakennusluvan hakuvaiheessa osoite. 

Kaava-alueella osoitenumerot annetaan järjestyksessä tonteittain. Haja-asutusalueella osoitenumero annetaan etäisyytenä metreinä tien alkupisteestä kiinteistön liittymään esim. etäisyyden ollessa 35 m on numero 3 tai 4 sen mukaan, kummalla puolen tietä rakennuspaikka on. Parittomat numerot annetaan tien tai kadun oikealle, parilliset vasemmalle puolelle.

Osoitenumerokilven asentaminen on rakennuksen omistajan vastuulla. Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa. Osoitekilven koosta ja mallista ei ole annettu erityismääräyksiä. Niitä voi tilata esimerkiksi kaupungin rakennustoimistosta.

Osoitenumerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan, ensisijaisesti rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin tai vastaavaan rakenteeseen.  Mikäli kiinteistölle on tienvarrelta matkaa, tulee osoitenumero asentaa tontille erkanevan tien alkupäähän esimerkiksi erilliseen pylvääseen. Jos kiinteistölle johtavalta tieltä haaraantuu muita teitä, ovat risteyskohdat varustettava lisäosoitenumeroin. Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän puolelle.

Rakennuksen osoitetta voidaan joutua myöhemmin muuttamaan perustellusta syystä esimerkiksi jos tie nimetään uudelleen, tien numerointisuuntaa muutetaan, laaditaan uutta asemakaavaa tai olemassa olevaa asemakaavaa muutetaan. Osoitteiden antamisesta ja muuttamisesta vastaa aina kohteen sijaintikunta. Haja-asutusalueella tien nimeäminen kuuluu maankäyttöinsinöörin toimivaltaan.

Osoitevirheet/-puutteet navigaattoreissa ym. palveluissa

Virhetilanteissa on ensisijaisesti syytä selvittää karttapalvelun tuottaja ja kääntyä sen puoleen. Kartan tuottaja voi olla osoitekohteen kunta, Maanmittauslaitos tai yleisimpiä karttapalvelujen tuottaja yrityksiä, joita ovat mm. Google Maps, Here, Openstreetmap ja TomTom.


Päivitetty 12.2.2024 / SMM   
   

  Paikkatietosuunnittelija

  Sanna-Mari Mattila
  p. +358447791235
  sanna-mari.mattila(a)somero.fi