Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Maankäyttö

Someron kaupungin maankäytön suunnittelun alaisuuteen kuuluvat maa-ainesasiat, yksityistieasiat kaupungille kuuluvin osin sekä mittaus- ja kiinteistöpalvelut.

Maa-ainesasiat

Maankäytön alaisia asioita ovat Someron kaupungissa erilaiset maa-ainesten ottoon liittyvät luvat ja ilmoitukset sekä maa-aineksen oton valvonta.

Maa-ainesasioista kertova sivusto on valmisteilla.

Yksityistieasiat

Someron kaupunki toimii yksityistieasioissa lähinnä tiekuntia neuvovana organisaationa. Yksityistieasioissa Somerolaisia palvelee myös Someron kaupungin ympäristölautakunnan tiejaos, joka toimii Someron tielautakuntana ja suorittaa yksityistielain mukaisia tietoimitusasioita ja perustevalituksia. Lisäksi Someron kaupunki avustaa järjestäytyneitä tiekuntia alueellaan niin vuotuiseen kunnossapitoon, kuin perusparannushankkeisiin suunnatuilla avustuksillaan.

Mittaus- ja kiinteistötietopalvelut

Someron kaupungin maastomittaustehtäviin kuuluvat rakentamisen valvontaan liittyvät mittaukset sekä tilauksesta tehtävät erikoismittaukset ja kiinteistötoimitusten maastotyöt. Varsinaisia maanmittaustoimituksia ei Someron kaupungin toimesta tehdä, vaan maanmittaustoimitusasioissa tuee kääntyä Salon maanmittaustoimiston puoleen.

Kiinteistötietopalveluina Someron kaupunki tuottaa osoitepalvelua sekä antaa erilaisia kiinteistöihin liittyviä maksullisia otteita ja todistuksia.

Maa-ainesasioihin ja yksityisteihin liittyviä lomakkeita

Seuraavassa kuntalaisten käyttöön tarkoitettuja lomakkeita liittyen asiointiin kaavoitukseen, yksityisteihin sekä maa-ainesasioihin kuuluvissa asioissa. Kaikki lomakkeet ovat pdf-muotoisia, joten lomakkeiden lukemiseen ja käsittelyyn tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka saat tarvittaessa käyttöösi maksutta täältä. Osan lomakkeista voit täyttää ennen tulostamista.

Tulostettu, allekirjoitettu lomakke toimitetaan Someron kaupungin rakennustoimistoon:

Someron kaupunki 
Rakennustoimisto / maanmittaus
PL 41
31401 SOMERO

Käyntiosoite: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, Somero. Rakennustoimisto sijaitsee toisessa kerroksessa. Virasto on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.

Maa-ainesasiat

Yksityistieasiat

 


Yhteystiedot

Rakennustoimisto

p. 040 1268 243

Käyntiosoite
Someron kaupungintalo, 2. krs.,
Joensuuntie 20, Somero
Rakennustoimisto avoinna
arkisin klo 9.00-15.00

Maankäyttöinsinööri
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Someron kaupungin maankäytön vastuualue

Someron kaupunki
Maankäyttö
PL 41
31401 SOMERO

Someron kaupunginhallitus

Someron kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 41
31401 Somero

Someron kaupungin ympäristölautakunta

Someron kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 41
31401 SOMERO

Valtion kaavoitusviranomaisia

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnovarat:
Puhelinvaihde 0295 022 500
Käyntiosoite:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2,
20800 Turku
Postiosoite:
PL 236, 20101 Turku (Kirjaamo)
Liikenne ja infrastruktuuri:
PL 636 20101 Turku
Ympäristö ja luonnonvarat:
PL 523 20101 Turku
www.ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen Liitto:
Ratapihankatu 36, 20100 TURKU
p. (02) 2100 900
www.varsinais-suomi.fi