Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

15.09.2023

Vastaa asukaskyselyyn ja vaikuta Varhan palveluihin!

 Vastaa asukaskyselyyn ja vaikuta Varhan palveluihin!


Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää 8.9.-5.10.2023 asukkaille suunnatun kyselyn palvelustrategiasta. Palvelustrategia on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnitelma. Siinä määritetään hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet sille, miten palveluita pystytään laadukkaimmin tuottamaan.  

- Haluamme kyselyn avulla kuulla mahdollisimman suurta joukkoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asukkaista. On tärkeää, että saamme kerättyä monipuolisen ja moniäänisen aineiston päätöksenteon tueksi, korostaa hyvinvointialueen strategiajohtaja Leena Setälä

Palvelustrategian asukaskyselyyn voi vastata 5.10. asti. Vastata voi joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

VASTAAMAAN TÄÄLLÄ!

Keväällä 2023 asukkailta kysyttiin palvelustrategiasta yleisellä tasolla, ja nyt huomio kiinnitetään erityisesti palvelujen rakenteeseen, verkostoon ja palvelujen tuottajiin. Vastaukset huomioidaan täysipainoisesti strategian laatimisen yhteydessä. 

Asukaskyselyn rinnalla palvelustrategia on lausuntokierroksella Varhan eri toimielimissä ja Varhan alueen kunnissa sekä sote-alan yrityksissä ja järjestöissä.

Palvelustrategia valmistuu syksyllä 

Poliittiset päätökset palvelustrategiasta tehdään loppuvuoden 2023 aikana, jonka jälkeen alkaa itse palveluverkon suunnittelu. Kyselyn tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointialueen palvelut muotoutuvat. Varhan ensimmäisessä palvelustrategiassa keskitytään seitsemään palvelukokonaisuuteen, joissa on kiireellisin kehittämisen tarve.