Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

11.09.2023

HULEVESIASIAA


Hulevesiasiaa 

Jälleen on hulevesilaskutuksen aika. Vuonna 2023 alueeseen ei ole liitetty uusia alueita.

Lamminniemen hulevesijärjestelmän rakentaminen valmistui keväällä 2023. Uuden hulevesiviemäröinnin rakentaminen ja teiden uusiminen Antin-, Evertin-, Hairon-, Tuomon-, Ainon ja Laurintien alueelle on aloitettu kesällä 2023 ja valmistumisajankohta olisi elokuu 2024.

Lisätietoja:

https://www.somero.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/hulevedet/