Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

28.04.2023

Toukokuun Hyvinvointikampanja esittelee Someron kouluissa toteutetun Hyvinvoinnin vuosikellon


Someron kouluissa on kuluneen lukuvuoden aikana järjestetty hyvinvoinnin eri osa-aloja tukevaa toimintaa sekä oppilaille että opetushenkilöstölle. Yhteinen tekeminen luo hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Hyvinvointikokonaisuuden tuloksia esitellään toukokuun aikana.

 

ILOA-täydennyskoulutusohjelman (Edita Oy/OPH) puitteissa Someron perusopetuksessa on lukuvuonna 2022-2023 tuotettu kaikkien koulujen yhteinen hyvinvointikokonaisuus, joka toimii osana Someron kaupungin yhteisöllisyysstrategian jalkauttamista. 

Tuotettua materiaalia halutaan tuoda esiin somerolaisten nähtäväksi ja iloksi. Julkaisemme hyvinvointiteemaista materiaalia kaupungin sosiaalisessa mediassa Hyvinvointikampanjan muodossa toukokuun 2023 aikana!

 

Onnistuneen kokonaisuuden takana hyvinvointitiimi

Hyvinvointikokonaisuuden luomisessa ja jalkauttamisessa kouluihin on ollut avaintekijänä ja vetovastuullisena toimijana hyvinvointitiimi, joka on ottanut upealla tavalla kopin eri toimenpiteiden viemisestä omiin kouluihinsa. Ilman heidän panostaan tällaista kokonaisuutta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.


Hyvinvointitiimi kuuluvat:


Neljä hyvinvointiteemaa lukuvuoden 2022-2023 aikana

Hyvinvointikokonaisuudessa on ollut sekä kouluille/oppilaille että opetushenkilöstölle neljä teemaa, jotka ovat kestäneet kukin pari kuukautta: sosiaalinen, henkinen, fyysinen ja psykologinen hyvinvointi. Hyvinvointitiimi päätti aluksi yhteiset reunaehdot kunkin teeman toteuttamiseen, ja koulut toteuttivat hyvinvointivastaavien organisoimina omien koulujensa tapahtumat, jotka dokumentoitiin hyvinvointikokonaisuuden omalla sivustolla. 


Panostusta myös opetushenkilöstön työhyvinvointiin

Koulu on myös aikuisten työorganisaatio. Opetushenkilöstön työhyvinvointisivustoille luotiin jokaiseen osa-alueeseen omat kokonaisuudet, joihin opettajat ja koulunkäynninohjaajat voivat tutustua omaan tahtiin etänä. Sivustoilla on matalan kynnyksen työhyvinvointiin liittyviä videoita, haastatteluja ja ideoita sekä testiosio ja lista aiheeseen liittyvistä kirjoista, jotka löytyvät Someron kirjastosta.

 

Opetushenkilöstön työhyvinvointikokonaisuuksiin voi tutustua täällä:

Sosiaalinen työhyvinvointi:
https://sites.google.com/edu.somero.fi/sosiaalinentyohyvinvointi/etusivu

Henkinen työhyvinvointi:
https://sites.google.com/edu.somero.fi/henkinenhyvinvointi/etusivu

Fyysinen työhyvinvointi:
https://sites.google.com/edu.somero.fi/fyysinentyohyvinvointi/etusivu

Psykologinen työhyvinvointi:
https://sites.google.com/edu.somero.fi/psykologinen-tyohyvinvointi/etusivu

 

 #hyvinvointi #yhteisöllisyys