Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Ajankohtaista Someron koronavirustilanteesta

Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset sekä niiden vaikutukset Someron kaupungin palveluihin

(päivitetty 4.5.2022)

Etätyösuositus

Etätyösuositus on päättynyt 28.2.2022. Työpaikoille suositellaan työpaikkakohtaisesti sopivien hybridimallien käyttöä työyhteisöjen oman toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

Kasvomaskisuositus

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti 22.4.2022 luopua yleisestä maskisuosituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) aikaisemman päätöksen mukaan.

THL poisti 14.4.2022 yleisen maskisuosituksen Suomessa lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

• Julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
• Jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
• Jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Varsinais-Suomessa kuitenkin edelleen henkilökunnalle ja vierailijoille seuraavissa paikoissa:

• terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot)
• ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa, vammaispalveluiden hoitoyksiköissä
• iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien laitos- ja kotihoidossa sekä tarvittaessa myös sosiaalityössä.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

Työpaikoilla voi olla edelleen työnantajan tarkempia ohjeistuksia ja niistä päättää työnantaja. Työterveyslaitos (TTL) julkaisi 14.4. uutisen siitä, että työnantaja tekee työpaikkojen sisäisestä maskin käytöstä ohjeistusta riskiarvion perusteella. 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostaminen

Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

Sosiaalitoimen yksiköt ja terveyskeskuksen osasto: Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

Lue lisää:

Vierailut terveyskeskusosastolla ja asumispalveluyksiköissä


Opetusjärjestelyt perusopetuksessa, toisella asteella ja korkeakouluissa 

Peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut voivat pääsääntöisesti jatkaa lähiopetuksessa.

Varhaiskasvatukseen ja opetukseen on olemassa kansallista ohjeistusta (päivitetty 22.12.2021):

Suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (minedu.fi)

Suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille (minedu.fi)


Yleisötilaisuudet

Tartuntatautilain 58 § (laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet, yleisötilaisuuksien kieltäminen)

Ei voimassa. Määräys päättynyt 14.2.2022.

Lue lisää:

LSAVI 28.2.2022 PÄÄTÖS TARTUNTATAUTILAKI 58 §


Yleisölle avoimet tilat

Tartuntatautilain 58 d § (asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöedellytysten asettaminen)

Määräys on päättynyt 28.2.2022. 

Tartuntatautilain 58 g § (tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

Määräys päättynyt 28.1.2022.


Joukkoliikenne

Tartuntatautilain 58 f § (matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen henkilöliikenteessä)

Ei voimassaolevia rajoituksia matkustajamääriin. 

Maskien käyttö suositeltavaa joukkoliikenteessä.

Koronatodistus

Koronapassin jäädytys päättyi 28. helmikuuta. Passilla voi sen jälkeen vapautua rajoituksista. Jos rajoituksia ei ole, passia ei tarvita. Tilanne on siis sama kuin syksyllä ennen passin jäädytystä. Passi on periaatteessa käytössä niin kauan kuin tartuntatautilain passia koskevat säännökset ovat voimassa eli kesäkuun loppuun asti.

Lue lisää: 

Koronatodistus

Ravintolarajoitukset

Voimassa olevat ravintolarajoitukset Valtioneuvoston verkkosivuilla:

Ravintolarajoitukset

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta on sallittu 1.2.2022 alkaen TTL 58 d § mukaisesti.  

Kaikessa harrastustoiminnassa on huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa sekä pukuhuoneessa.

Lasten ryhmäharrastustoiminta

Lasten ja nuorten (v. 2003 ja sen jälkeen syntyneet) ohjattua harrastustoimintaa voidaan jatkaa ennallaan ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt.

Somero-opisto

Somero-opiston aikuisille suunnatut kurssit siirtyvät lähiopetukseen 1.2.2022 alkaen.

Avoin päiväkoti

Kirjastot

Liikuntapaikat

Liikuntapaikat on avattu 29.1.2022 alkaen.

Nuorisopalvelut

Nuorisotoimen nuorisotilatoiminta käynnissä normaalisti..

Muut suositukset tai rajoitukset

Ei muita suosituksia tai rajoituksia. 

Matkustussuositus

Suositellaan huomioimaan Ulkoministeriön antamat suositukset sekä THL:n suositukset matkustamisesta. Koronakoordinaatioryhmä suosittelee kaikkia kotimaahan palaavia matkustajia tekemään paluunsa jälkeen koronakotitestin huolimatta aiemmin saaduista rokotteista tai sairastetusta taudista. Mikäli kotitesti osoittautuu positiiviseksi, on syytä pysyä kotona.

Lue lisää:

Ulkoministeriö

THL matkustaminen ja koronaviruspandemia

Rokottaminen

Suosituksena on mahdollisimman kattava rokottautuminen .1., 2. ja 3. rokotteen ottaminen on tässä epidemiatilanteessa entistä tärkeämpää jokaisen omaksi suojaksi vakavalta koronainfektiolta. Kolmas rokoteannos annetaan nykyisten suositusten mukaisesti siten, että 60 vuotta täyttäneet sekä muut aiemmin määritellyt riskiryhmät voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3-4 kuukautta. Niille alle 60 -vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4-6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Tiettyjen potilasryhmien (vakava immuunipuutos) kohdalla on tästä poikkeavia suosituksia. 1. ja 2. rokotteiden väliksi suositellaan kansallisesti 6 viikkoa, mutta paikallisen rokotusvastaavan lääkärin päätöksellä rokotukset voidaan antaa myös rokotevalmisteen myyntiluvan mukaisella välillä. 

THL suosittelee, että 5-11 -vuotiaille lapsille tarjotaan koronavirusrokotetta. 

THL suosittelee (24.3.2022 alkaen) 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille neljättä koronarokoteannosta. Koronakoordinaatioryhmä haluaa suojella erityisesti riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, koska heidän riskinsä vakavalle, sairaalahoitoa vaativalle covid-19-infektiolle on muuta väestöä suurempi.

Lue lisää: 

Koronarokotukset

LISÄTIETOA:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronasivusto

Aluehallintovirasto - usein kysytyt kysymykset

THL -  Ajankohtaista koronaviruksesta