Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op 

Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät 25 op:n laajuiset opinnot perehdyttävät opiskelijat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. 

Kohderyhmä  

Erityispedagogista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi kasvatus-, koulutus-, opetus- sekä sosiaali- ja tervysalan tehtävissä. Sisällöt puhuttelevat vanhempia, kasvattajia ja muita lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevia.

Opintojen laajuus ja toteutus 

Monimuoto-opintoina järjestettäviin opintoihin sisältyy Somerolla pidettäviä opintoryhmäkokoontumisia sekä luentoja, joille voi osallistua verkkokokousympäristössä Somerolla tai paikanpäällä Turussa. Opetustapahtumia on syksyllä 1-2 kertaa viikossa ja keväällä harvemmin. Osa opintojaksoista suoritetaan kirjallisilla oppimistehtävillä ja osa tenttimällä. 

Opinnot alkavat tiistaina 8.9.2015 klo 17.00 Someron lukion tiloissa, Myllypellontie 10 E.  tiistaisin klo 17.00-19.15. Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00-19.15.

Paikallisena tuutorina toimii KM Mari Haapanen.

Aikataulu

Kurssin hinta

Kurssimaksu on 85 e. Lisäksi opiskelija maksaa Turun yliopiston opintomaksun, joka on 250 e. Maksut kattavat opetuksen, Turun yliopiston tuottaman verkkomateriaalin ja opintosuoritukset ja ohjelman mukaiseen ensimmäiseen tenttiin osallistumisen. Uusintatenttimaksu 12 e.

Sisältö

Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta, elämänkaaren eri aikoina.

Opintojaksot:

  • Johdatus kasvatustieteisiin (4 op)
  • Erityispedagogiikan perusteet (7 op)
  • Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op)
  • Oppimisen edellytykset (3 op)
  • Perusopintojen lopputentti (8 op)

Opetussuunnitelma

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voit jatkaa erityispedagogiikan aineopintoihin. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea erityispedagogiikan tutkinto-opiskelijaksi.

Lisätietoja

http://www.avoinyliopisto.fi

http://utu.fi/avoin

Ilmoittautumiset

Avoimen yliopiston opiskelijaksi aikovan pitää täyttää internetissä kaksi ilmoittautumislomaketta.

Ilmoittaudu Somero-opistoon tästä >>

Ilmoittautumislinkki Turun yliopistoon lähetetään opiskelijoille sähköpostitse n. viikkoa ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen opintokokonaisuuden tai -jakson alkua. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoryhmän käynnistyminen ratkaistaan ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Halutessasi voit ilmoittautua myös puhelimitse Somero-opistoon puh. 044 779 1270.

Tekstin koko A A A Sivukartta