Tekstikoko
 
 

Esiopetus

Lapsen esiopetukseen osallistuminen on muuttunut lakiuudistuksen myötä vapaaehtoisesta velvoittavaksi. Vuoden alusta voimaan tullut laki tulee käyttöön 1.8.2015 alkaen, jolloin lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Pol 26a §) oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Perusopetusasetus (23a §) edellyttää huoltajia hakemaan lapselleen esiopetuspaikkaa. Mikäli huoltajat eivät hae lapselle paikkaa kunnan päättämistä virallisista esiopetuspaikoista, huoltajien on järjestettävä lapselle esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta muilla tavoin. Perusopetuslain muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä.

Maksuttoman esiopetuksen vähimmäistuntimäärä on 700h/vuosi ja keskimäärin maksuttoman esiopetuksen päivittäinen tuntimäärä 4 h. Esiopetus seurailee koulun toimintavuotta, jolloin se aloitetaan ja päätetään yleensä samoihin aikoihin koulujen toimintakausien ja lomien kanssa. Maksutonta esiopetusta annetaan sivistystoimen alaisena keskustan alueella Tuulihatun ja Leivonpesän päiväkodeissa, Leppäkertun päiväkodissa Somerniemellä, Sammalniityn päiväkodissa Pitkäjärven alueella. Vanhemmilla on mahdollisuus hakea lapselleen maksuttoman esiopetuksen lisäksi myös päivähoitopaikka.

Esiopetuksen toimintakauden 2017-2018 toiminta-ajat:

Syksyn toimintakausi ma 14.8.2017- pe 22.12.2017

Syysloma 16.10-20.10.2017 (vk 42) ,

 joululoma 23.12.2017-7.1.2018

Kevään toimintakausi ma 8.1.2018- ti 29.5.2018

Talviloma 19.2-23.2.2018 ( vk 8), pääsiäisloma 30.3-2.4.2018,

muut vapaat 30.4.2018-1.5.2018 ja 10.5-11.5.2018

Esiopetuskuljetus

Esikouluun voi hakea maksutonta kuljetusta, jos esikoulumatka on yli 3 km. Matka mitataan kotoa esiopetuspaikkaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Maksullisia kuljetuksia ei myönnetä esikoululaisille.

Kuljetuskäytäntöjä on uudistettu 1.8.2011 alkaen. Koulukuljetusopas esiopetuskuljetusta koskevin täydennyksin on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Esiopetuskuljetushaku on päivähoitohaun yhteydessä keväällä

Hakemuslomakkeita saa päivähoitotoimistosta sekä kaupunginvirastosta. Esiopetuskuljetusta voit hakea joko sähköisellä hakemuksella, jonka täytettyäsi lähetät netin kautta suoraan päivähoitotoimistoon tai voit täyttää tulostettavan hakemuksen ja toimittaa sen esim. postitse päivähoitotoimistoon.